Welkom bij de CloudPraktijkondersteuner

Ik heb een vraag voor

Ik wil

Chronische zorg valt in Almere onder de zogenaamde “ketenzorg”. Dit houdt in dat er een intense samenwerking (keten) is met meerdere zorgverleners om de zorg te waarborgen. De zorg wordt hoofdzakelijk geleverd door de Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) en de huisarts is eindverantwoordelijk. Als u onder de chronische zorg van Medi-Mere valt, heeft u te maken met de doktersassistente, de POH-S, de huisarts maar soms ook met de diëtiste, medisch pedicure, optometrist (oogmeetkundige), fysiotherapeut, apotheker of misschien een specialist in het ziekenhuis. Het is van belang dat er eenduidigheid bestaat over uw aandoening en hoe de zorg rondom uw aandoening gewaarborgd is. Daarom ketenzorg.

 

De chronische zorg/ketenzorg wordt toegepast bij de volgende aandoeningen:

  • Diabetes Mellitus (suikerziekte)
  • COPD/longemfyseem
  • CVRM (hart- en vaatziekten)
  • Ouderenzorg

Deel deze pagina:

Ga naar de inhoud