Over CloudKetenzorg

Bij de zorg van sommige chronische aandoeningen is de hulp van meerdere artsen en zorgverleners nodig. Bijvoorbeeld de huisarts in samenwerking met een diëtist en een fysiotherapeut of oefentherapeut.
Dit noemen we ketenzorg.

 

Zo heeft Medi-Mere 4 programma’s voor ketenzorg:

De zorg in deze ketens is gebaseerd op zogenaamde zorgstandaarden. Een zorgstandaard is een door de zorgverleners afgesproken omschrijving van welke zorg een verzekerde moet ontvangen bij een bepaalde aandoening. Deze standaard vormt het uitgangspunt voor welke zorg de verzekerde ontvangt en wie deze zorg geeft. Uiteraard wordt de zorg wordt afgestemd op de wensen, behoeften en verwachtingen van de individuele patiënt.

Wat is een individueel zorgplan?

Het doel is om, ondanks uw aandoening, een goede kwaliteit van leven mogelijk te maken. Daarvoor is het nodig om met u afspraken te maken over de gezondheidsdoelen die u wilt behalen en hoe u deze wilt bereiken. In het individueel zorgplan maakt u samen met uw huisarts en praktijkverpleegkundige daarover afspraken.

 

Er wordt nagegaan welke zorg en behandeling u nodig heeft en wat u zelf kunt doen. In het zorgplan staat ook hoe vaak u de huisarts en de praktijkverpleegkundige spreekt. Ook wordt afgesproken welke andere behandelaars worden betrokken en wat van hen wordt verwacht. Het individueel zorgplan wordt een succes als u met het zorgteam meewerkt om de gestelde doelen te halen. De praktijkverpleegkundige zal veelal uw coach zijn en samen met u en de huisarts het zorgplan zo nodig bijstellen.

Digitaal als het kan fysiek als het moet

In de regel kunnen bijna alle controles digitaal plaatsvinden. De Cloudketenzorg van Medi-Mere gaat er ook vanuit dat de controles ook voornamelijk digitaal worden ingericht. We maken gebruiken van diverse formulieren en maken gebruik van twee zorgportalen (MedGemak en Spreekuur.nl) als communicatiemiddel met onze praktijkondersteuners.

 

Uiteraard kan in voorkomende gevallen u op het spreekuur van de praktijkondersteuner komen of indien noodzakelijk kan de praktijkondersteuner bij u langskomen

Deel deze pagina:

Ga naar de inhoud